Skov & landbrug

Landbrug

Afgrødefordeling på Orupgaard

Byg 148 Ha
Hvede 275 Ha
Roer 173 Ha
Engrapgræs 26 Ha
Raps 67 Ha
Spinat 20 Ha
Brak 5 Ha
Randzoneordning 4 Ha
Græs til slet 9 Ha
Hestefold 20 Ha
Vildtager 3 Ha
Hegn-veje 50 Ha
Skov 410 Ha
I alt 1208 Ha