Orupgaards historie

 

ORUPGAARD OG BRÆNDTE EGE AVLSGAARD – ORUPGAARD SKOVE
Orupgaards historie går helt tilbage til 1231, hvor den bliver nævnt i Kong Valdemars jordebog som “Oræthorp”.

Det var en lille samling gårde, der som det øvrige Falster hørte under kronen, dvs under Nykøbing slot.

Omkring 1660 bliver byen samlet til én gård og bortfæstet. Orupgaard var i perioder “Ryttergaard” dvs der skulle stilles græsning til rådighed samt afleveres hø og havre til rytteriets heste.

I 1718 nedbrændte Orupgaard fuldstændigt og jordene bliver i en årrække bortfæstet til bønderne.

Chr. Hincheldey køber Orupgaard i 1766 og genopbygger godset. Chr. Hincheldey ´s enke sælger Orupgaard 1809 til den engelske baron Charles de Selby, som i 1812 opfører en meget smuk hovedbygning. I 1815 arver sønnen Charles Borre de Selby godset.

Købmandssønnen Edward Tesdorpf fra Hamburg købte Orupgaard i 1840. Han drev et mønsterbrug, der var kendt ud over landets grænser. Han foranstaltede gennemgribende dræning, indførte anglisk malkerace, brugte møget til at gøde markerne, sten blev fjernet og markerne merglet og det hævede udbytet fra 5 fold i 1840 til 21 fold i 1890.

Edward Tesdorpf var drivkraften bag oprettelsen af andelsselskabet som byggede Nykøbing F sukkerfabrik i 1884. I 1889 arvede sønnen Frederik Tesdorpf Orupgaard. I 1938 køber civilingeniør Knud Højgaard, Orupgaard han ændrede bl.a. hovedbygningen, så den nu fremstår i engelsk stil.

I 1954 overdrog K.Højgaard, Orupgaard og Brændte Ege til sin søn Erik Højgaard.

Erik Højgaard var en af de første, der her på egnen mekaniserede landbruget.

Nuværende ejer Thomas Højgaard har overtaget halvdelen af godset i 1999 og den sidste fulde overdragelse skete medio 2006 efter Knud Højgaard, som overtog Orupgaard og Brændte Ege i 1977.

I 2017 er landbrugsjorden bortforpagtet.