Faciliteter

 

Brændte Ege Hestesportscenter råder over

58 bokse til heste og ponier fordelt med 50 bokse samlet i én stald samt 8 udendørsbokse.

Der er højt til loftet i stalden, hvilket har stor betydning for at opnå et godt klima i stalden både sommer og vinter. Ydermere er der 3 sadelrum, vandspiltov / fikseringsboks, samt et solarie.

Foldarealet er opdelt i jordfolde og græsfolde, hvor hver staldafsnit har sin egen fold. Jordfoldene bruges hele året, medens græsfoldene kun bruges i sommerhalvåret. Disse støder næsten op til Hallerup skoven, hvor der er mulighed for at ride.

Stedet fik bygget et nyt ridehus i 2004 med en 20 x 60 m bane. Dette ridehus bliver fortrinsvis brugt til springning, men det er selvfølgelig tilladt at ride dressur mellem springene.

I efteråret 2003 blev der bygget en terrænbane i skoven med 11 naturspring, hvor de fleste kan springes begge veje. De er lavet med varierende sværhedsgrader, så der er spring for både pony og hest. Der er således mulighed for hyggespringning eller træning til military og jagter. Se foto med naturspring og ridehuset.

Historie

Brændte Ege Hestesportscenter er privatejet og hører under Orupgaard Gods. Hestesportscentret har været drevet på forpagterbasis frem til sommeren 2001, hvorefter Orupgaard selv har ansat personel til at drive stedet.

Den 1. april 2021 er stedet igen forpagtet ud til Lars Brendstrup tlf. nr. 71 20 46 60 og se hjemmeside: hestsportcenter.com

Management

Hestenes velbefindende sættes i centrum på Brændte Ege. Dette gøres med 3 daglige fodringer, morgen, middag og aften, med en frisklavet foderblanding. Om vinteren tildeles hestene wrapensilage for at sikre deres grovfoder forsyning, medens de om sommeren har mulighed for at gå på græs hele døgnet.

Hestene er på fold hver dag hele året, såfremt forholdene tillader det, og de bliver lukket ud inden der bliver strøet og fejet for at minimere støvgenerne. Staldgangen bliver desuden vandet efter behov inden fejning.

Økonomi

Nedenstående priser er gældende pr. 1. september 2022:

Hest over 1,48m 3.150,- kr. Tomgang 2.100,- kr.
Pony Kat 1, over 1,40m 2.750,- kr. Tomgang 1.900,- kr.
Pony Kat 2, over 1,30m 2.450,- kr. Tomgang 1.650,- kr.
Pony Kat 3 2.150,- kr. Tomgang 1.400,- kr.
Plads leje af loftsrum 500,- kr./år Depositum 500,- kr.

Priserne inkluderer fuld forplejning og pasning, det vil sige 3 daglige fodringer, græs om sommeren og wrapensilage om vinteren, ud- og indlukning på og fra fold, udmugning og strøgning, samt brug af stedets faciliteter.

Dog kræves der medlemsskab af Nykøbing Falster Rideklub, som er tilknyttet stedet, se deres hjemmeside www.ridecenter.dk