Orupgaard Gods

 

Orupgaards historie går helt tilbage til 1231, hvor den bliver nævnt i Kong Valdemars
jordebog som “Oræthorp”.

Læs mere